การตรวจสอบ

โปรดบันทึกวิดีโอหรือถ่ายภาพของคุณขณะกำลังถือบัตรประจำตัวประชาชนด้วยตัวคุณเอง. เขียนชื่อผู้ใช้ของคุณด้านล่างบน Localbitcoins หรือ Localcoinswap ถ้ามี

อัปโหลดรูปภาพ:

บันทึกวีดีโอหรือถ่ายภาพ:

เพื่อง่ายและสะดวกในการตรวจสอบชื่อเราดำเนินการบริการนี้โดยจะมีการประเมินและจัดเก็บบัตรประจำตัวประชาชนของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยปราศจากการเข้าถึงของบุคคลที่สาม